PROFILE


1. Nama : LEE SIN YEE
2. No. Matrik : D20102045050
3. Pengalaman Mengajar (berapa tahun) : 8 TAHUN
4.Mata Pelajaran Pengkhususan Di Peringkat Diploma/Sijil :PENGAJIAN CINA
5. Mata Pelajaran Yang Pernah Diajar:
BAHASA CINA, BAHASA MELAYU, MUZIK, PENDIDIKAN MORAL, MATHS
6. Nama Sekolah/Tempat Berkhidmat Sekarang : SJKC JELUTONG
7. Alamat email: lsyee045050@siswa.upsi.edu.my